^Do góry
  
  
  
>

Mały miś

Razem z Misiem Osiłkiem nasza grupa „Żabki” przystąpiła do projektu:

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

I   MODUŁ: Czytające przedszkolaki

    Czytamy w przedszkolu teksty polskich poetów i pisarzy.

Czytamy w domu:

Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu).

W roku szkolnym 2019/2020 czytamy polskie bajki, baśnie, wiersze.

 

Cele:

  • Realizujemy kierunek polityki MENwychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • Wiodące kompetencje kluczoweporozumiewanie się w języku ojczystym.
  • Rozwijanie czytelnictwaczytanie w domu i przedszkoluprezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów.

 

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

    II  MODUŁ: Misiowy wolontariat

Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną we współczesnym świecie. Mały Miś poprzez bajki i wierszyki pokaże, że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. Zachęci do działania rodziców dzieci, by wspólnie zrobić coś dobrego dla lokalnych społeczności i aktywnie działać na rzecz potrzebujących.

Cele:

  • Realizujemy kierunek polityki MENprofilaktyka uzależnień; wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.
  • Wiodące kompetencje kluczowekompetencje społeczne i obywatelskie.
  • Rozwijanie czytelnictwazapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości dobra i wzajemnej pomocy.

 

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

 III  MODUŁ: Play with little Teddy Bear

Mały Miś rozwija umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotują „Misiowy słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związanych z bajkami i baśniami lubianymi przez dzieci. Realizacja zadań dowolna, dopasowana do możliwości dzieci i ich wieku.

Cele:

  • Realizujemy kierunek polityki MENrozwijanie kreatywności.
  • Wiodące kompetencje kluczoweporozumiewanie się w językach obcych.
  • Rozwijanie czytelnictwatworzenie słownika obrazkowego.
Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne w Trzebieży Rights Reserved.