^Do góry
  
  
  
>

HISTORIA NASZEGO PRZEDSZKOLA W SKRÓCIE

 

 

W 1948 roku w Trzebieży trwało od dwóch lat intensywne osadnictwo. Ludzie, którzy tu przybyli w 1946 roku pozakładali swoje rodziny, zaczęły przychodzić na świat dzieci. Wiele młodych rodzin sprowadziło się  z małymi dziećmi. Czasy były ogromnie trudne, prawie każdy osadnik miał wiele do zrobienia w swoim nowym domu. Zapotrzebowanie na pracę było ogromne.

Pojawiła się potrzeba opieki nad dziećmi rodziców zajętych pracą zarobkową. Taką rolę powinna spełniać placówka wychowania przedszkolnego, która będąc instytucją opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci w wieku od lat trzech do rozpoczecia obowiązku szkolnego wspiera wychowanie w rodzinie. Takiego wsparcia młode rodziny potrzebowały.

Latem 1947 roku Jerzy Ścisłowski ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Trzebieży, który jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Jasienicy, podjął starania zmierzające do powstania przedszkola w Trzebieży. Dużą pomoc i poparcie w organizacji przedszkola okazał inspektor Józef Bochniak i podinspektor szkolny Jan Kutny ze Szkolnego Inspektoratu Powiatowego mieszczącego się w Szczecinie na ulicy Jedności Narodowej. Wszystkie sprawy organizacyjne związane z powstaniem Przedszkola Publicznego w Trzebieży były załatwiane w Gminnej Radzie Narodowej w Jasienicy oraz Szkolnym Inspektoracie Powiatowym w Szczecinie.

Budynek, w którym powstało przedszkole powstał około 1900 roku, z tego względu jest obiektem objetym ochroną konserwatorską. Przetrwał II wojnę światową w stosunkowo dobrym stanie. Przed wojną stanowił własność zamożnego lekarza Menzela. Elewacja frontowa zdobiona motywami roślinnymi, duże okna dające dobre oświetlenie przestronnym pomieszczeniom. Dwa wejścia umożliwiały wygodną lokalizację szatni.

Przedszkole usytuowane zostało w centrum Dużej Trzebieży na głównej ulicy WOP wiodącej do Nowego Warpna i Polic. Do budynku przylegała duża działka zadrzewiona, stanowiąca ogród zabaw dla dzieci. W bliskim sąsiedztwie znajdowała się Szkoła Podstawowa, po przeciwnej stronie w obecnym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym mieściła się placówka Wojsk Ochrony Pogranicza, dalej Urząd Pocztowy i już wtedy istniejące punkty handlowe              i usługowe.

Dnia 1 wrzesnia 1948 roku rozpoczęło działalność pierwsze powojenne Przedszkole w Trzebieży w budynku, który zajmuje do chwili obecnej.

Pierwsza grupa wychowanków liczyła dwadzieścia osób. Przedszkolem kierowała Halina Ścisłowska- nauczycielka.

Starania związane z powołaniem i organizacją Przedszkola Publicznego w Trzebiezy spotkały się z przychylnością i pomocą władz oświatowych i gminnych oraz dużym zaangażowaniem społeczności lokalnej.

 

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE

 

 

W przedszkolu "Leśnym"

Pod starymi modrzewiami

Bawią się " Jeżyki" z wesołymi " Wiewiórkami"

A na górze rozbrykane " Skrzaty"

Muszą się uczyć i słuchać pani Beaty.

 

Milusińscy nasi dobrze się tu czują

Piosenki śpiewają, wiersze recytują

Na spacery chodzą, do snu utulają

I dobrze wiedzą o tym

Że wszystkie panie bardzo je kochają.

 

W naszej " leśniczówce" pani Grażynka króluje

Która o bardzo ważnych sprawach decyduje

I wraz ze swoją świtą

Całym tym dobrodziejstwem się opiekuje.

 

Nasze zwinne kuchareczki obiadki gotują

Po których wszystkie dzieci buzie oblizują.

Ale żeby przygotować pyszny deser z sosem

Panie od liczenia muszą sypnąć groszem.

 

Mamy również pana Jana

Który pomocą swą służy

Meble konserwuje

Żywotność zabawek przedłuży.

 

Więc kto chciałby się z nami pobawić

Musi sie u nas osobiście stawić!

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne w Trzebieży Rights Reserved.