^Do góry
  
  
  
>

Grupa VI "Zajączki"

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

 

 

  Czas trwania          

 

                     Czynności dzieci i nauczyciela

6:00 – 08:00

Schodzenie się dzieci. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

8:30 – 9:00

Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Śniadanie.

9:00 – 10:30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30 – 12:00

Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali, realizacja różnych form aktywności ruchowej.

12:00 – 12:30

Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów. Obiad.

12:30 – 13:00

Odpoczynek poobiedni: słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej.

13:00 - 14:00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), utrwalenie zdobytych wiadomości Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

14:00 – 14:15

Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów. Podwieczorek.

14:15 – 16:30  

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka): zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy ruchowe. Zajęcia dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci.

   
Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne w Trzebieży Rights Reserved.