^Do góry
  
  
  
>

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  W  GRUPIE  I

 

 

  Czas trwania

 

 

          Czynności dzieci i nauczycieli

 

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu pobytu dzieci

 

 

 

 

700 - 800

 

Czas przed realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Schodzenie się dzieci, integracja dzieci ze wszystkich grup poprze zabawy w kącikach zainteresowań  dowolnie wybranymi zabawkami, udział w grach dydaktycznych.

 

 

 

 

 

1 godz.

800 - 830

Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

30 min.

830 - 900

Śniadanie, czynności samoobsługowo – higieniczne , mycie zębów.

30 min.

900 – 1000

Zabawy swobodne wg zainteresowań.

45 min.

 

 

 

 

 

1000 - 1030

 

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

 

Zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

30 min.

1030 - 1100

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

30 min.

1100 – 1115

Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na powietrze.

15 min.

1115 – 1215

Pobyt na powietrzu.

1 godz.

1215 - 1230

Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

15 min.

1230 – 1300

Obiad.

30 min.

1300 – 1415

Zabawy relaksacyjne, odpoczynek bierny, zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela.

1 godz. 15 min.

1415 – 1500

Zabiegi higieniczne, samoobsługowe, podwieczorek, czynności porządkowe,

zabawy na powietrzu.

45 min.

 

 

 

 

1500 – 1600

 

Organizacja pracy po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Rozchodzenie się dzieci, integrowanie dzieci

z różnych grup poprzez zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe.

 

 

 

 

 

 

1 godz.

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  W  GRUPIE  II

 

 

Czas trwania

 

         Czynności dzieci i nauczyciela

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu pobytu dzieci

 

 

 

700 - 800

Czas przed realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Schodzenie się dzieci, integrowanie dzieci

z różnych grup poprzez zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybranymi zabawkami.

 

 

 

1 godz.

800 - 830

Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

30 min.

830 – 900

Śniadanie, czynności samoobsługowo – higieniczne, mycie zębów.

30 min.

900 - 1000

Zabawy swobodne według zainteresowań, praca indywidualna, udział w grach dydaktycznych, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udział w przedszkolnych akcjach przedsięwzięć.

1 godz.

 

 

 

 

1000 - 1100

 

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

1 godz.

1100 - 1215

Pobyt na powietrzu : realizacja różnych form aktywności ruchowej, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe.

1 godz. 15 min.

 1215 – 1245

Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad, mycie zębów.

30 min.

1245 – 1305

Zabawy relaksacyjne.

20 min.

1305 – 1345

Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, praca indywidualna.

40 min.

1345 – 1420

Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek,

35 min.

1420 – 1500

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, zabawy swobodne według zainteresowań, prace porządkowe.

40 min.

 

 

 

1500 – 1600

 

Organizacja pracy po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Rozchodzenie się dzieci, integrowanie dzieci

z różnych grup poprzez zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe.

 

 

 

 

 

1 godz.

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  W  GRUPIE  III

 

 

Czas trwania

 

 

      Czynności dzieci i nauczycieli

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu pobytu dzieci

 

 

 

 

700 – 800

Czas przed realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Schodzenie się dzieci, integrowanie dzieci

z różnych grup poprzez zabawy integracyjne w kącikach zainteresowań dowolnie wybranymi zabawkami.

 

 

 

1 godz.

800 – 830

Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

30 min.

830 – 900

Śniadanie, czynności samoobsługowo – higieniczne, mycie zębów.

30 min.

900 - 1000

Zabawy swobodne według zainteresowań, praca indywidualna, udział w grach dydaktycznych,  praca z dziećmi

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udział w przedszkolnych akcjach przedsięwzięcia.

1 godz.

 

 

 

 

1000 – 1100

 

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

1 godz.

1100 – 1215

Pobyt na powietrzu, realizacja różnych form aktywności ruchowej, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe.

1 godz. 15 min.

1215 – 1230

Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

15 min.

1230 – 1300

Obiad, czynności higieniczne, mycie zębów.

30 min.

1300 – 1320

Zabawy relaksacyjne.

20 min.

1320 – 1400

Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, praca indywidualna

40 min.

1400 – 1420

Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.

20 min.

1420 – 1500

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, zabawy swobodne według zainteresowań, prace porządkowe.

40 min.

 

 

 

 

1500 – 1600

 

Organizacja pracy po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Rozchodzenie się dzieci, integrowanie dzieci z różnych grup poprzez zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

 

1 godz.

 

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne w Trzebieży Rights Reserved.